KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

Hệ thống lạnh là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông Tư Số 53/2016/TT-BLĐTBXH

Hệ thống lạnh có chứa các hệ thống bình áp lực do đó rất dễ xảy ra nổ, do đó Kiểm định hệ thống lạnh là một công việc cần thiết làm theo định kỳ nhằm đánh giá, kiểm tra chất lượng về kỹ thuật và mức độ an toàn của hệ thống.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Nội dung

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

1. Khái Quát Hệ Thống Lạnh và Kiểm Định Hệ Thống Lạnh


Hệ thống lạnh là một hệ thống truyền nhiệt. Nó truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp (nguồn nhiệt) đến nơi có nhiệt độ cao (nơi thoát nhiệt), ngược lại với sự truyền nhiệt tự nhiên. Hệ thống lạnh là tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt.
Kiểm định hệ thống lạnh hay còn gọi là kiểm định hệ thống điều hòa không khí, kiểm định hệ thống chiller là toàn bộ quá trình kiểm tra, đánh giá sự an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành.

2. Lý Do Kiểm Định Hệ Thống Lạnh


Kiểm định hệ thống lạnh nên được làm định kỳ để đảm bảo được độ an toàn. Ngoài ra, tác dụng của kiểm định hệ thống lạnh còn được thể hiện qua:

  • Đảm bảo an toàn lao động, hạn chế được tai nạn nghề nghiệp. Từ đó, làm giảm chi phí bồi thường.
  • Nâng cao năng suất làm việc, lao động do hệ thống đã được kiểm tra an toàn, làm việc không bị gián đoạn.
  • Làm tăng chức năng bảo vệ môi trường, làm giảm sự hao hụt về môi chất lạnh.
  • Kiểm định hệ thống này là bằng chứng để chứng minh độ an toàn với khách hàng cũng như các đơn vị bảo hiểm.
  • Tuân thủ và đảm bảo thực hiện đúng Pháp luật quy định.

3. Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Của Kiểm Định Hệ Thống Lạnh


Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí phải được cơ quan chức năng cho phép.

  • QCVN01:2008/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
  • QCVN21:2015/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
  • QTKĐ08:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
  • TCVN 8366:2010, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo
  • TCVN6104:2015 (ISO 5149), Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Yêu cầu về an toàn và môi trường
  • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
  • TCVN9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
  • TCVN9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Có thể kiểm định theo tiêu chuẩn nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

4. Quy Trình Kiểm Định Hệ Thống Lạnh


Khi kiểm định hệ thống lạnh. Kiểm định viên phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

 • Kiểm tra hồ sơ xuất xưởng, nhật ký vận hành và bảo trì.
 • Kiểm tra hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên trong, bên ngoài

 • Kiểm tra bằng mắt:

+ Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại. Các biến dạng hình học.

+ Xem xét lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt

+ Kiểm tra cầu thang, sàn thao tác, điều kiện môi trường vận hành

 • Kiểm tra không phá hủy:

+ Sử dụng các phương pháp siêu âm, chụp phim, thẩm thấu, bột từ để kiểm tra các khuyết tật ăn mòn trên kim loại cơ bản, đường ống các mối hàn.

Bước 3: Thử nghiệm

 • Thử bền: Các thiết bị áp lực, đường ống được cô lập để thử nghiệm ở áp suất quy định.
 • Thử kín: Kiểm tra rò rỉ ở áp suất làm việc cho phép trong thời gian tối thiểu là 24 giờ.

Bước 4: Kiểm định các cơ cầu an toàn, bảo vệ, thiết bị đo lường

 • Van an toàn, áp kế
 • Thiết bị đo mức
 • Rơ le nhiệt độ, áp suất
 • Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

Bước 5: Kiểm tra vận hành

Chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên đạt yêu cầu. Kết nối các thiết bị, chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

Bước 6: 3 Bước xử lý kết quả kiểm định hệ thống lạnh

 • Lập biên bản kiểm định hệ thống lạnh theo mẫu quy định
 • Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)
 • Dán tem và ban hành kết quả kiểm định.

5. Thời Gian Kiểm Định Hệ Thống Lạnh


 • Kiểm định lần đầu: Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
 • Kiểm định định kỳ: định kỳ 3 năm/lần
 • Kiểm định bất thường:

– Khi sử dụng lại các hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên

– Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống

– Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt

– Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

Mục tiêu của việc kiểm định là mang đến cho quý vị sự an toàn và hiệu quả. Hãy liên hệ với chúng tôi để được kiểm định hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí và cấp giấy chứng nhận trong thời gian sớm nhất.