0902 824 839

Kiểm Định Hệ Thống Đường Ống Dẫn Hơi Nước, Nước Nóng

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG

1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

         1.1. Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

         Là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác.

         1.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu

         Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

         1.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ

         Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

         1.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường

         Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

         - Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống;

         - Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

         - Hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;

         - Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

         - Áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng bằng kim loại có áp suất làm việc bằng và lớn hơn 0,7 bar, nhiệt độ lớn hơn 115oC (sau đây gọi tắt là hệ thống đường ống) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

         - Không áp dụng cho các hệ thống ống dẫn trong nồi hơi, ống dẫn trên đầu máy xe lửa, ống dẫn trên tàu thủy và các phương tiện di chuyển trên mặt nước, các ống xả và các ống thải nhiệt, các ống dẫn hơi trong tuabin hơi, các ống dẫn trong nhà máy điện nguyên tử và lò phản ứng hạt nhân, các đường ống dẫn cấp 1 có đường kính ngoài nhỏ hơn 51mm và các đường ống dẫn cấp khác có đường kính ngoài nhỏ hơn 76mm (phân loại theo TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật).

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

         - TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật;

         - TCVN 6159:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - phương pháp thử;

         - TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

         Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

         Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

         - Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống;

         - Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

         - Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;

         - Kiểm tra vận hành;

         - Xử lý kết quả kiểm định.

         Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

5. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Tùy thuộc vào thời gian hệ thống đường ống đã qua sử dụng bao nhiêu lâu và chế độ làm việc, tình trạng hiên tại của hệ thống đường ống

Bình luận
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Skype call

Tư vấn viên

,
TIN TỨC MỚI
Danh Mục Kiểm Định
Kiểm định miền nam
An toàn vệ sinh lao động
Quy trình kiểm định