0902 824 839

Đào tạo nghề kỹ thuật điện

Mục tiêu đào tạo

 Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể:

       Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

 

      -         Nhận dạng và gọi tên chính xác các linh kiện, vật tư, thiết bị điện.

     -          Đọc hiểu và vẽ được các bản vẽ điện sử dụng trong công nghiệp và dân dụng.

     -          Lắp đặt, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện/hệ thống điện trong công nghiệp và dân dụng.

     -          Lập kế hoạch bảo dưỡng và bảo dưỡng được các thiết bị điện/hệ thống điện trong công nghiệp và dân dụng.

    -        Có khả năng phân tích, đánh giá hiện trạng các hư hỏng cơ bản của các thiết bị điện, hệ thống điện và đưa ra giải pháp xử lý có hiệu quả trong phạm vi nghề nghiệp. Có năng lực ứng dụng các thành tựu Khoa học - Kỹ thuật, công nghệ vào thực tế.

     -         Đọc hiểu, viết chương trình và giám sát được hoạt động của một số dây chuyền điều khiển tự động.

     -        Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ; có tính độc lập và tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.

     -        Có khả năng quản lý, điều hành sản xuất trong một phân xưởng, một tổ kỹ thuật hay một cửa hàng bảo trì, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị Điện dân dụng và Điện công nghiệp.

Bình luận
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Skype call

Tư vấn viên

,
TIN TỨC MỚI
Danh Mục Kiểm Định
Kiểm định miền nam
An toàn vệ sinh lao động
Quy trình kiểm định