0902 824 839

Đào tạo nghề hàn

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng vào việc

tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

- Kỹ năng.

+ Hàn các mối hàn và kết cấu hàn thông dụng chế tạo từ các vật liệu thường

dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm và an toàn.

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công

việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.  

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

 - Chính trị, đạo đức:

 + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lênin, hiến

pháp, pháp luật và luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của

giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ Hàn nói riêng.

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ

thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

 + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công

nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 - Thể chất, quốc phòng:

 + Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện

thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo.

 + Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục

quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô-đun đào tạo nghề bắt buộc

       Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật cơ khí

4

Cơ kỹ thuật

2

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

5

Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp

3

Vật liệu cơ khí

6

Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động

       Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Chế tạo phôi hàn

8

Hàn TIG

2

Gá lắp kết cấu hàn

9

Hàn vảy

3

Hàn điện cơ bản

10

Hàn thép các  bon trung bình, thép các bon cao

4

Hàn điện nâng cao

11

Hàn ống

5

Hàn khí

12

Hàn đắp

6

MIG, MAG cơ bản

13

Thực tập sản xuất

7

MIG, MAG nâng cao

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Hàn tiếp xúc  (hàn điện trở)

5

Hàn gang

2

Hàn kim loại và hợp kim màu

6

Hàn thép hợp kim

3

Các phương pháp hàn khác (hàn điện tử, siêu âm, laser, ma sát, nổ)

7

Hàn tự động dưới lớp thuốc

4

Hàn bình chứa thông dụng

8

Nâng cao hiệu quả công việc

 

THI TỐT NGHIỆP

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

3

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

4

- Môđun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết và thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

Bình luận
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Skype call

Tư vấn viên

,
TIN TỨC MỚI
Danh Mục Kiểm Định
Kiểm định miền nam
An toàn vệ sinh lao động
Quy trình kiểm định